Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ريكاردو بوليتي

المدير الأول ورئيس شؤون الطاقة والصناعات الاستخراجية بالبنك الدولي

المدير الأول ورئيس شؤون الطاقة والصناعات الاستخراجية بالبنك الدولي